Aktualności

Konkursy

Już po raz piąty odbędzie się w tym roku ogolnopolski konkurs \"Bepzieczne Gospodarstwo Rolne\". Do 30 kwietnia tego roku można zgłaszać swoje uczestnictwo.
Warto w tym konkursie wziąć udział nie tylko ze względu na atrakcyjne nagrody. Konkurs ma bowiem na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Mogą wziąć w nim udział udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonionych w etapach regionalnych i wojewódzkich poprzednich edycji nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat. Osoby, pragnące wziąć udział w konkursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w placówkach i oddziałach KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl, a następnie dostarczyć go do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS osobiście, za pośrednictwem poczty lub innych osób.

Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do najczęstszych przyczyn i okoliczności wypadków należy: nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń, szczególnie przy prostych rutynowych czynnościach, pośpiech i stres, nierozważne angażowanie do niektórych prac dzieci i osób w podeszłym wieku, bałagan w obejściu i w miejscach wykonywania czynności, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po spożyciu alkoholu, usuwanie zapchań, czyszczenie, dokonywanie regulacji i sprawdzanie działania maszyn w ruchu, podejmowanie napraw bez posiadania kwalifikacji i oprzyrządowania, brak ochron indywidualnych i właściwych ubrań roboczych. Obok ww. \"czynników ludzkich\", wypadki powodowane są przez zły stan techniczny maszyn, budynków gospodarczych, schodów, drabin i narzędzi.

Opr. (sam)