Aktualności

Rehabilitacja dzieci rolników w 2007 roku

Do końca marca można składać wnioski na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Wyjazdy odbędą się w czasie letnich wakacji, każdy trwa 21 dni. Odpłatność dla rodziców to zaledwie 200 zł.
Program rehabilitacji leczniczej prowadzony jest w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.
Aby dziecko mogło skorzystać z takiego wyjazdu – przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników lub tez pobierać emeryturę bądź rentę rolniczą. Ponadto dziecko musi być samodzielne, a jego wiek powinien wynosić od 7 do 15 lat (nieukończone 16 lat).
Warunkiem skierowania na turnus rehabilitacyjny jest dostarczenie do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku „Wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny organizowany przez KRUS” wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Osoby, które uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt na turnusie wraz z dojazdami.
Wyjazd dzieci odbywa się spod siedziby KRUS-u. Podróżują one autokarem, za który również muszą zapłacić rodzice. Odpłatność za przejazd ustalana jest na podstawie cen biletów PKS i PKP drugiej klasy – a ewentualną różnicę pokrywa KRUS.

Osoby zainteresowane skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny, powinny skontaktować się telefonicznie lub zgłosić się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej Placówki Terenowej po druk „Wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny”.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 085 7497318.
W 2007r. OR KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne :
dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu – w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie 15.07-04.08.2007r.
dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego – w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Dukat” w Dąbkach, w terminie 23.06-13.07.2007r.

(sam)