Aktualności

Informatyka dla rolnika

Nowoczesne technologie stają się niezastąpione w prawie wszystkich dziedzinach życia. Stwarzane przez nie możliwości sprawiają, że praca staje się łatwiejsza. Jakie zastosowanie mają w rolnictwie?
W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym zastosowaniom informatyki w rolnictwie. Uczestnicy zjazdu w kilku prelekcjach wyjaśnili wpływ, jaki wywierają ostatnie osiągnięcia techniki na pracę rolników. Głównym założeniem pomysłodawców było przedstawienie nie tylko teoretycznej, ale także czysto praktycznej wiedzy. Zaprezentowano wiele rozwiązań oraz systemów informatycznych, które w znacznym stopniu mogą ułatwić codzienne życie w gospodarstwie.


Konferencja skierowana była głównie do studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Młodzi ludzie, zapoznając się z nowoczesnymi technologiami już w szkole, będą mieli większe szanse na jak najszybsze wprowadzenie oraz wykorzystanie nowych możliwości we własnych gospodarstwach.
- Jako uczeń kierunku rolniczego jestem szczególnie zainteresowany poruszanymi dzisiaj zagadnieniami – przekonuje jeden ze studentów WSA. - Takie konferencje są jednym z najlepszych sposobów, aby zapoznać się z najnowszymi nowinkami z różnych dziedzin. Cieszę się, że nasza uczelnia stwarza nam tego typu okazje.
Na uroczystości pojawiło się wielu przedstawicieli samorządu podlaskiego oraz lokalnego biznesu związanego bezpośrednio z rolnictwem. Każdy z nich wniósł w spotkanie własne spostrzeżenia na temat rozwoju technologii.
Jako jeden z pierwszych zabrał głos członek zarządu województwa podlaskiego – Stefan Krajewski. Podkreślił skalę rozwoju, który dokonał się w ostatnich latach w naszym regionie i sprawił, że Podlasie przestało być postrzegane jako najmniej rozwinięte województwo, a zamiast tego coraz częściej stawiane jest za przykład innym. Zauważył także, że jeśli dotychczas to polscy rolnicy jeździli na Zachód, aby poznawać nowe technologie, teraz ten trend ma szansę ulec odwróceniu.
Pierwszą z zaplanowanych prelekcji poprowadził przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Łomży. W czasie jej trwania przedstawiono najczęstsze przypadki oszustw internetowych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo dokonywania transakcji bankowych. Podano liczne przykłady prawidłowego funkcjonowania witryn internetowych najpopularniejszych banków oraz zaprezentowano najnowsze systemy zabezpieczeń.
Jako kolejna zabrała głos przedstawicielka PODR Szepietowo. Prelekcja dotyczyła wykorzystywania przez rolników kwalifikowanych materiałów siewnych. Jak pokazały badania ich zastosowanie jest bardzo małe, szczególnie na Podlasiu. Zwrócono także uwagę na fakt, że rolnicy profesjonalni mają większe szanse na wykorzystanie preparatów ochrony roślin, podczas gdy ich amatorskie użycie jest i będzie w najbliższej przyszłości stopniowo ograniczane. Spowodowane jest to zaostrzającymi się normami ochrony środowiska. Głównym jednak zadaniem, jakie postawiła przed sobą prelegentka, stało się upowszechnienie wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu ochrony roślin w ramach Krajowego Planu Działania. Przedstawiono także Platformę Sygnalizacji Agrofagów, która jest ogólnopolskim serwisem ostrzegającym przed wystąpieniem w danym regionie określonych szkodników. Dzięki tym systemom internetowym rolnicy mają szansę na podejmowanie szybszych i lepiej skoordynowanych działań, pozwalających na ochronę ich upraw.
Przedstawiciel firmy Novus w czasie swojego wystąpienia przedstawił szeroką gamę produktów swojego przedsiębiorstwa. Novus działa na polskim rynku od 17 lat i przez ten czas stał się jedną z najbardziej rozwiniętych i rozpoznawalnych marek z branży telewizji dozorowej. Pokazywane rozwiązania pozwalają rolnikom na kontrolowanie sytuacji we własnym gospodarstwie bez konieczności wychodzenia z domu. System kamer oraz bezprzewodowych łączy zapewnia ochronę przed niepożądanymi i niespodziewanymi wypadkami. Szczególną uwagę zwrócono na technologie typu IP oraz AHD, które wyróżniają się precyzją, niezawodnością oraz  szerokim zakresem zdalnego zarządzania.
Głos zabrali także przedstawiciele firm BayWa oraz KJB, którzy w kilkudziesięciu minutowych wystąpieniach przedstawili możliwości swoich produktów w optymalizacji pracy w gospodarstwie.
Konferencja została zorganizowana w wyniku współdziałania stref edukacji, samorządu oraz biznesu. Pozwoliło to na uzyskanie niepowtarzalnych możliwości zaprezentowania nowoczesnych technologii oraz rozpowszechnienia wiedzy o praktycznych możliwościach wykorzystania informatyki w codziennym życiu przeciętnego rolnika. Jest to niezwykle istotne w szybko rozwijającym się, zmieniającym się praktycznie z dnia na dzień świecie, w którym nikt nie może pozwolić sobie na pozostanie w tyle.
Tekst: Adam Słowikowski