Podlaskie AGRO

Aktualności

Wyższe plonowanie

Ciągnik z zamontowanym na dachu N Sensorem. Fot. Bag
Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych to temat konferencji realizowanej w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Organizatorem spotkania był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz firma BAG Precision Farming z Krzemieniewa.


Konferencję otworzyli swoimi wystąpieniami Zbigniew Żywień - dyrektor LODR Kals, Jan Pabierowski - prezes Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień oraz Karol Glapiak - prezes Zarządu firmy BAG Precision Farming.
Część wykładową konferencji rozpoczął Radosław Zalewski - doradca agronomiczny w firmie BAG - przedstawiając temat precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych z uwzględnieniem zmiennego nawożenia rzepaku i zbóż ozimych. Specjalista bardzo szczegółowo, a jednocześnie w sposób bardzo przystępny, omówił podstawy nawożenia azotem w zależności od zmienności glebowej oraz efektywności nawożenia, zaprezentował oraz wyjaśnił  zasadę działania innowacyjnych urządzeń do precyzyjnego określania potrzebnej dawki azotu, takich jak N-Tester i N-Sensor, wyjaśnił też rolę geoportalu - miejsca gdzie są gromadzone i przechowywane dane pozyskane podczas skanowania roślin. Tak pozyskane dane o plantacji służą do opracowania map aplikacyjnych i rekomendacji nawozowej, co w następnym etapie wykorzystuje się już bezpośrednio na polu.
Następnie uczestnicy konferencji udali się na pole pszenicy należące do HZZ Osowa Sień. Tam zademonstrowano działanie urządzenia Yara N-Sensor oraz Yara N-Tester. Uczestnicy mogli w praktyczny sposób zapoznać się z działaniem obu urządzeń. N-tester to małe (kieszonkowe) urządzenie służące do natychmiastowego określania bieżącego zapotrzebowania na azot. N - Sensor z kolei to czujnik azotu, który wykrywa obszary o różnym stopniu pobrania azotu przez rośliny. Jest montowany na dachu ciągnika. Podczas przejazdu po polu system Yara N-sensor skanuje łan roślin z lewej i prawej strony ścieżki technologicznej i jednocześnie wylicza zalecaną dawkę nawozu, która jest następnie wysiewana przez wysiewacz lub opryskiwacz dokładnie na zbadany fragment pola. W naszym przypadku skaner współpracował z opryskiwaczem ze względu na zastosowanie RSM w nawożeniu pszenicy.
Po pokazie uczestnicy wrócili do sali wykładowej, gdzie poruszono ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania zmiennego nawożenia roślin polowych. Radosław Zalewski przedstawił kalkulacje, z której wynikało, że stosując precyzyjne nawożenie w oparciu o obliczenia pozyskane ze skanowania roślin można zaoszczędzić około 400 zł na hektarze uprawy. W czasie gdy ekspert prowadził wykład, na podstawie danych uzyskanych podczas pokazu, opracowana została mapa tego konkretnego areału. Została ona zaprezentowana i omówiona, a uczestnicy mogli zobaczyć miejsca, gdzie aplikacja RSM była większa, ze względu na większe zapotrzebowanie roślin na azot oraz te, gdzie tego azotu zaaplikowano mniej, bo tam z kolei zapotrzebowanie było mniejsze.
W dalszej części głos zabrali rolnicy. Ryszard Maj, posiadający blisko 800 hektarowe gospodarstwo, posiada N-Sensor i wykorzystuje go do ustalania właściwej dawki azotu w swoich uprawach. Dzięki tej technologii gospodarz stosuje ok. 20% azotu mniej na hektar. Jednak o wiele ważniejszą sprawą  jest to, że w wyniku zmiennego stosowania nawozu następuje wyrównanie plonu z całego areału, mimo charakterystycznej dla naszych gleb zmiennej zasobności (tzw. mozaikowatości).
Z kolei Paweł Baruch, współwłaściciel gospodarstwa rolnego Hajduk z Lipinek k. Sławy, podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Rolnik precyzyjne nawożenie stosuje już od 2004 r. Zaczynał od pobierania prób glebowych w celu przeprowadzenia ich analizy, co posłużyło do opracowania map zasobności gleb w całym gospodarstwie. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego nawożenia,  uwzględniającego miejsca na polu mniej bogate w składniki pokarmowe, uzyskał niemalże 100 % wyrównanie gleb pod względem ich zasobności. Zajęło mu to prawie 10 lat, ale dzisiaj jest bardzo zadowolony z efektów swojej pracy. Pan Paweł na glebach 5 klasy uzyskuje plony rzepaku przekraczające 4 t z ha.
Oprac. MaSz
Tekst: Janusz Kupiński
LOTR Kalsk

Jesteś tutaj: Strona główna Artykuły Aktualności Wyższe plonowanie