Podlaskie AGRO

Konkurs żniwa

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2024Bizon 1

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważne jest, dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu, zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Co roku powodują one różnego typu urazy, które wpływają na utratę zdrowia, a nawet życia wielu rolników. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej. Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu  „Żniwa mogą być bezpieczne”

Organizatorami konkursu są:

- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku oraz Podlaska Izba Rolnicza

-  Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

-  W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).

- Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 23 sierpnia 2024 roku.

Zasady udziału w konkursie:

- Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. 85-67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).

- W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.

Ocenie będzie podlegać:

- stan techniczny maszyn używanych do prac,

- wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,

- wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),

- udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

- przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach. Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2024. Przekazanie nagród nastąpi w sposób uzgodniony przez organizatorów. Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy.

W czasie żniw warto pamiętać o:

- zapewnieniu opieki nad małymi dziećmi i bezpieczną pomoc dzieci starszych w gospodarstwie, zapewnienie miejsc bezpiecznego wypoczynku i nadzoru dorosłych nad dziećmi,

- wyłączaniu mechanizmów w czasie napraw czy usuwania usterek,

- odpowiednim ubraniu roboczym i obuwiu chroniącym rolnika przed urazami,

- dbaniu o nawodnienie organizmu i używaniu nakrycia głowy,

- rolnik powinien zadbać o zabezpieczenie ładunku podczas transportu po drogach publicznych oraz przestrzegać zasad bezpiecznego włączania się do ruchu drogowego,

- inni uczestnicy ruchu drogowego powinni zwracać szczególną uwagę na przejeżdżające maszyny tj. kombajny, prasy czy zestawy transportowe i w miarę możliwości ułatwić włączanie się ich do ruchu.

VIII edycja Narodowego Dnia Farmy Mlecznej

 

 Kiedy i gdzie odbędzie się w tym roku największe zgromadzenie hodowców bydła mlecznego oraz pasjonatów świata agro, czyli VIII Narodowy Dzień Mlecznej Fermy 2023?

Wydarzenie-szkolenie VIII Narodowy Dzień Farmy Mlecznej, organizowane przez InConventus Group, to coroczne spotkanie dla rolników, hodowców i producentów mleka w Polsce. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja najlepszych praktyk hodowlanych oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Tegoroczna edycja Narodowego Dnia Farmy Mlecznej (FarmdDays.com.pl) odbędzie się 13 września 2023 r., tym razem w woj. mazowieckim, w m. Leśniewo Górne w Gospodarstwie Rolnym Marcina i Anny Piotrowicz.

Uczestnicy z całego kraju spotkają się w jednym miejscu, aby wzajemnie dzielić się swoim doświadczeniem, chłonąć wiedzę od profesjonalistów, zdobywać nowe kontakty i nie tylko.

W tegorocznej edycji podnosimy poprzeczkę i mamy cel zaangażować w wydarzenie co najmniej 500 uczestników – hodowców bydła mlecznego z całego kraju.

Wydarzenie jest jednodniowe, ale intensywne - chcemy zaoszczędzić wasz cenny czas i dać możliwość jak największej ilości osób na wzięcie w nim udziału.

Narodowy Dzień Farmy Mlecznej jest kierowany głównie do hodowców bydła mlecznego uprawiających kukurydzę na kiszonkę oraz trawy i lucernę, którzy chcą poprawić efektywność swojego gospodarstwa, zapoznać się z nowymi rozwiązaniami na rynku rolniczym oraz sprawdzić maszyny rolnicze w praktyce.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu? Ponieważ jest to niesamowita okazja na zwiedzenie świetnie prosperującego gospodarstwa i zapoznanie się z funkcjonującymi w nim rozwiązaniami tj. dwa roboty udojowe VMS300 od firmy Delaval, która jest jednym z naszych Partnerów Generalnych. Będzie można też wziąć udział w innowacyjnym pokazie maszyn zielonkowych, które mogą całkowicie zmienić, a przede wszystkim ułatwić i ulepszyć prowadzenie rolniczego biznesu. Ponadto będzie można obejrzeć poletka z odmianami kukurydzy na kiszonkę, w tym od naszych Partnerów: Agro Seed, Małopolska Hodowla Roślin, Pioneer, Farmsaat Polska, MAS Seeds Polska, Oseva, Laboulet.

Z kolei Partner Strategiczny - Bayer, poza prezentacją odmian kukurydzy na kiszonkę, przedstawi również technologie ochrony - Capreno, która została zastosowana na tych poletkach.

W strefie merytorycznej na uczestników czekać będą szkolenia prowadzone przez czołowych ekspertów z branży. Jeden z nich zostanie wygłoszony przez eksperta od Partnera Generalnego – Agrifirm Polska. Nie zabraknie też wykładu eksperta z ramienia Partnera Strategicznego – Timac Agro Polska.

Poza tym będzie możliwość zapoznania się zarówno z osobami z branży, jak i zdobycie nowych klientów.

Strefa wystawiennicza to z kolej szansa na zaprezentowanie swoich produktów przed licznym gronem osób związanych tylko i wyłącznie z branżą agro.

Zapraszamy! Każdy znajdzie miejsce dla siebie, a to za sprawą różnych stref tematycznych, na których będą edukacyjne wykłady, pokazy maszyn, odmian kukurydzy na kiszonkę.

Szkolenia prowadzone będą przez czołowych ekspertów z dziedziny produkcji mleka, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat technologii produkcji, zarządzania stadem, żywienia zwierząt i zapobiegania chorobom.

Wydarzenie skupi również wystawców oferujących najnowsze urządzenia i rozwiązania do modernizacji gospodarstw mlecznych. Partnerami wydarzenia są giganci z branży, którzy specjalizują się m.in. w maszynach rolniczych, nawozach, nasionach itp., którzy zaprezentują swoje produkty i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Narodowy Dzień Farmy Mlecznej pozwoli uczestnikom na poznanie najnowszych trendów w branży oraz zdobycie nowej wiedzy.

Przeżyj z nami kolejną edycję Narodowego Dnia Farmy Mlecznej!

Aby otrzymać darmowy bilet na wydarzenie, wystarczy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza obecnego na stronie internetowej www.FarmDays.com.pl

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.

Eksperckie analizy sektora mleczarskiego podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że podaż mleka w Unii Europejskiej w maju 2022 r. była niższa r/r o -1,6%. Dostawy mleka zmniejszyły się -213 tys. ton r/r. W okresie styczeń-maj 2022 r. skup mleka w relacji rocznej obniżył się o -0,8%. W maju 2022 r. skup mleka wzrósł jedynie w Austrii, Belgii i Czechach. Natomiast w przypadku Polski nie odnotowano wzrostu. W Niemczech skup mleka obniżył się o -1,8%, we Francji -1,9%, Hiszpanii -1,3%, Niderlandach -0,8%, Irlandii -2,4%, Włoszech -2%. Warto zaznaczyć, że skup mleka maleje również u głównych konkurentów Unii Europejskiej - w Australii obniżył się o -8,8%, Nowej Zelandii -6,5%, USA -0,7%, Wielkiej Brytanii -1,3%, co świadczy o globalnych zmianach na rynku mleka, a o nich będziemy rozmawiać z ekspertami już 7-8 września 2022 r. podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Każdego roku największa konferencja sektora mleczarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej Mleczarskiej gromadzi najważniejszych decydentów, urzędników i przedstawicieli sektora mleczarskiego z całego świata, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i licznych ambasad. W tegorocznej edycji swój udział zapowiedzieli już, m.in.: Europejski Komisarz do spraw rolnictwa - Janusz Wojciechowski, Premier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryk Kowalczyk, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca - Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - Alexander Anton, Dyrektor Generalny FoodDrinkEurope - Dirk Jacobs, a także Dyrektor Generalny ds. Strategii Handlowej i Spraw Interesariuszy (EMEA) największej firmy mleczarskiej w Nowej Zelandii Fonterra Co-operative - Mark Casey. O międzynarodowym charakterze Konferencji świadczy również fakt, iż w tym roku będzie gościć zagranicznych ministrów rolnictwa i przedstawicieli amerykańskiej administracji rządowej USDA.
Światowy sektor mleczarski stoi obecnie w obliczu ogromnych zmian i wyzwań spowodowanych wojną w Ukrainie, gigantycznymi kosztami produkcji, Europejskim Zielonym Ładem i po pandemicznym kryzysem. Te wszystkie elementy sprawiają, że sektor będzie się zmieniał w sposób niewyobrażalnie szybki. Jakie są prognozy dla światowego sektora mleczarskiego? Z czym będzie musiała zmierzyć się branża w najbliższym czasie? Co niosą za sobą nowe regulacje związane z zieloną transformacją? Czy rosnące ceny skupu mleka w Europie, które ukształtowały się na poziomie 47,6 euro/100 kg, są w stanie zrekompensować galopujące koszty produkcji? Już we wrześniu eksperci Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odpowiedzą na te pytania. Formuła Konferencji, czyli prezentacje eksperckie połączone z panelami dyskusyjnymi to doskonała okazja na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami branży i stworzenie platformy wymiany doświadczeń. 19. edycja Forum została podzielona na cztery bloki tematyczne. O wyzwaniach dla światowego sektora mleczarskiego w okresie kryzysu po pandemicznego i wojny w Ukrainie będziemy rozmawiać w ramach pierwszej sesji z ekspertami takich instytucji jak Copa-Cogeca, EDA, EUCOLAIT, Credit Agricole Bank Polska, FoodDrinkEurope. Tematami przewodnim drugiej będą zarządzanie ryzykiem w branży mleczarskiej oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie zabezpieczania produktów mleczarskich. W ramach 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zostaną przybliżone zagadnienia związane z tematyką zrównoważonego mleczarstwa, w tym perspektywy rynku mleka w ujęciu globalnym. Nasi eksperci będą mówili również o szansach i wyzwaniach dla branży w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu i krajowych planów strategicznych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w największej konferencji sektora
mleczarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, już dziś warto podjąć decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.
19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej 7-8 września w Białymstoku.

 

Więcej informacji znajdziesz na:
https://forum-mleczarskie.org/
Facebook: https://www.facebook.com/forumspoldzielczoscimleczarskiej/
Twitter: https://twitter.com/FSM__2022
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/international-dairy-cooperatives-forum-408397211/

photo na internet

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2022

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważne jest, dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu, zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Co roku powodują one różnego typu urazy, które wpływają na utratę zdrowia,
a nawet życia wielu rolników.
Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw. Regulamin konkursu
„Żniwa mogą być bezpieczne”
1. Organizatorami konkursu są:
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku oraz Podlaska Izba Rolnicza
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli:  Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na  terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 12 sierpnia 2022 roku.
5. Zasady udziału w konkursie:
Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. 85-67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
Ocenie będzie podlegać:
1* stan techniczny maszyn używanych do prac,
2* wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
3* wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),
4* udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
5* przewóz osób z i na pole.
Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.
Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2022. Przekazanie nagród nastąpi w sposób uzgodniony przez organizatorów w czasie Dożynek Wojewódzkich 2022 roku.
Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z  przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy. W czasie żniw warto pamiętać o:
- zapewnieniu opieki nad małymi dziećmi i bezpieczną pomoc dzieci starszych w gospodarstwie, zapewnienie miejsc bezpiecznego wypoczynku i nadzoru dorosłych nad dziećmi,
- wyłączaniu mechanizmów w czasie napraw czy usuwania usterek,
- odpowiednim ubraniu roboczym i obuwiu chroniącym rolnika przed urazami,
- dbaniu o nawodnienie organizmu i używaniu nakrycia głowy,
- rolnik powinien zadbać o zabezpieczenie ładunku podczas transportu po drogach publicznych oraz przestrzegać zasad bezpiecznego włączania się do ruchu drogowego, - inni uczestnicy ruchu drogowego powinni zwracać szczególną uwagę na przejeżdżające maszyny tj. kombajny, prasy czy zestawy transportowe i w miarę możliwości ułatwić włączanie się ich do ruchu.Bizon 1

XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Zapraszamy na Wystawę Zwierząt Hodowlanych - 25 - 26 czerwca 2022r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz IX Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, które odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku. To wyjątkowe i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi rolniczemu.

 

Czytaj więcej...

Trwa rekrutacja do programu Test Farms!

nowe zdjecie
Poprzez umożliwienie startupom agritech wraz z rolnikami oraz ich polami do testowania, EIT Food chce pomóc innowacyjnym startupom z branży agrotechnicznej. Program wspiera startupy w walidacji i testowaniu ich produktów i usług, zaprezentowaniu swojej działalności potencjalnym klientom i inwestorom, oraz wspiera transformację technologiczną w europejskim rolnictwie.
EIT Food stworzył Test Farm, po badaniach i rozmowach z wieloma startupami rolniczymi, które wskazywały na trudności w znalezieniu gruntów rolnych, na których mogliby potwierdzić swoją innowacyjność i uzyskać dostęp do nowych rynków. Program powstał również, aby pomóc w doprowadzeniu do tak potrzebnej inteligentnej rewolucji, której potrzebujemy w rolnictwie 

Czytaj więcej...

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach

pieczatka

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach
Rozpoczyna się sezon ogrodniczy. Chcesz zadbać o swój ogród po zimie i szukasz unikalnych nasadzeń? Interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w budownictwie wiejskim? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii i Budownictwa Wiejskiego. Na osoby, które odwiedzą 9-10 kwietnia tereny wystawowe PODR Szepietowo czeka wiele atrakcji.

Czytaj więcej...

Nowe ścieżki kobiecości

EIT Food EU Logo RGB Landscape jpeg

Przyszłość naszej żywności tkwi w różnorodności, dlatego EIT Food wspiera kobiety w sektorze rolno-spożywczym
Nowe ścieżki kobiecości
Innowacje mają kluczowe znaczenie dla transformacji naszego systemu żywnościowego. EIT Food zdaje sobie sprawę, że bez zapewnienia różnych punktów widzenia i odmiennych podejść do wyzwań, przed którymi stoi branża spożywcza, nie uda nam się wypracować innowacyjnych rozwiązań dla problemów związanych ze zmianami klimatu. Dlatego tak ważne jest, aby wśród ludzi nauki, osób tworzących startupy i zarządzających firmami było coraz więcej kobiet.

Czytaj więcej...

Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

W każdym gospodarstwie rolnym jest wiele zagrożeń czyhających na rolnika i członków jego rodziny. Zimą szczególnie często są to śliskość na szlakach komunikacyjnych, porozrzucane narzędzia, niedostosowane do warunków pogodowych obuwie i nieutwardzone błotniste podwórze. Podwórza stanowią integralną część obejścia. Warto więc zapoznać się z kilkoma radami, od Państwowej Inspekcji Pracy, adresowanymi do rolników. Jak bezpiecznie zmodernizować obejścia, aby zmniejszyć zagrożenie wypadkami. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://bialystok.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wydarzenia/133315,bezpieczne-podworze-zima.html

Pomóżmy hospicjum

ogodnosc

Pomóż Markowi pokonać glejeka

mk1Marek ma zdiagnozowany nowotwór mózgu – glejak III stopnia. Wkroczył na wojenną ścieżkę, w której celem jest życie.
Glejaki to najgroźniejsze nowotwory mózgu. Przed Makiem oraz przed całą jego rodziną wielomiesięczna walka – operacja, radio- i chemioterapia.
- Jesteśmy na początku tej drogi, ale już zorientowaliśmy się, że szansą w tej chorobie jest zastosowanie leków i metod niedostępnych i nierefundowanych w Polsce, takich jak immunoterapia. Niestety wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami, przekraczającymi możliwości finansowe zwykłego człowieka – mówią bliscy Marka.
W związku z tym zwracają się o wsparcie i przekazanie wpłat oraz 1% podatku na subkonto Marka.
Nikt na świecie nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji, gdy życie zmusza do porzucenia planów o założeniu rodziny i spełnianiu marzeń, a w zamian narzuca trudną drogę chorowania i leczenia.

Pomóc Markowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytuł: 2800 pomoc dla Marka Kuleszy

Aby przekazać 1% podatku dla Marka należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% wpisać - 2800 pomoc dla Marka Kuleszy.

Szczegóły zbiórki na:

https://www.kawalek-nieba.pl/marek-kulesza/

 

Jesteś tutaj: Strona główna