Podlaskie AGRO

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Czytaj więcej...

Konferencje Dupont

Jak co roku firma Dupont organizuje cykl konferencji poświęconych kwestii produkcji żywności, stosowania środków ochrony roślin, nowości produktowych tej znanej i cenionej marki.

Czytaj więcej...

Mleczna osobowość roku

Agnieszka MaliszewskaAgnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, została nominowana do tytułu Mlecznej Osobowości Roku „2014 Personality of the Year” - plebiscytu organizowanego przez międzynarodowy portal DairyReporter.com. Jej sylwetka uplasowała się w czołówce 10 wybranych, spośród wielu zgłoszonych kandydatów ze światowej branży mleczarskiej.

Czytaj więcej...

Jest pomoc dla poszkodowanych rolników!

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że 18 listopada 2014r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa dające możliwość rolnikom ubiegania się o pomoc za wyrządzone szkody przez dziki w uprawach rolnych.

Czytaj więcej...

Nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w 2013 lub 2014 r. w wyniku klęsk żywiołowych

Ozimina kleskiRolnicy, którzy w 2013 lub 2014 r. ponieśli duże straty w swoich gospodarstwach na skutek np. powodzi, wymarznięcia upraw czy huraganu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji.

Czytaj więcej...

Mądra i nowoczesna konsolidacja kluczem do zmniejszenia skutków spowolnienia gospodarczego

REM - logoRada Ekspertów Mleczarstwa przesłała do naszej redakcji list poruszający kwestię konsolidacji branzy mleczarskiej. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej...

Pismo Rady Ekspertów Mleczarstwa do Marka Sawickiego, ministra rolnictwa

Szanowny Panie Ministrze,
mając na uwadze Pana przychylność dla rozwoju polskiego mleczarstwa, w imieniu Rady Ekspertów Mleczarstwa zwracam się do Pana z prośbą o wsparcie w przesunięciu terminu realizacji Rozporządzenia 1169/2011 w zakresie zmiany oznakowania produktów i związanej z tym obowiązkowej wymiany opakowań produktów mleczarskich na bardziej sprzyjający późniejszy okres. Termin realizacji ww. rozporządzenia upływa 14.12.2014 r. – polskie mleczarstwo potrzebowałoby wydłużenia tego terminu na okres 2 lat.

Czytaj więcej...

KRUS informuje o wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2014 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Czytaj więcej...

By nie zabrakło nam chleba...

dozynki 2014- Praca rolnika nie jest łatwa. Od rana do nocy, bez sobót, niedziel – dzisiaj podsumowujemy ten niezwykły trud. Chciałbym w imieniu własnym i Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie za ten trud podziękować – tymi słowami Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego rozpoczął część oficjalną Dożynek Wojewódzkich. W tym roku szczególnych, bo pachnących ziołami i zorganizowanych 14 września na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

Czytaj więcej...

Prąd z biogazu już płynie do naszych domów

biogazownia w rybolach 3Energia elektryczna z kiszonki kukurydzy oraz kurzego i świńskiego obornika, w przyszłości również z odpadów pochodzących z produkcji i przetwórstwa rolniczego. 11 września 2014 r. o godz. 11.00 została otwarta pierwsza na Podlasiu Biogazownia  Rolnicza Adler Biogaz. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kaziemierz Baszko, Burmistrz Zabłudowa Jacek Waldemar Lulewicz; Starosta Starostwa Powiatowego w Białymstoku Wiesław Pusz, Prezes Biogazowni Adler Biogaz Marek Kakareko oraz Tomasz Sikorski, prokurent Adler Biogaz.

Czytaj więcej...

Królowa pasz w Szepietowie

Już po raz XIII na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbył się Podlaski Dzień Kukurydzy. Pogoda dopisała, a organizatorzy zadbali oto, aby goście nie nudzili się ani przez chwilę.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Strona główna