Podlaskie AGRO

Aktualności

Pole do popisu

Stefan Wysocki kierownik sprzedaży w KWS podjął temat odpowiednich metod nawożenia kukurydzyOchronie środowiska w rolnictwie i nowym metodom hodowli poświęcona była głównie konferencja edukacyjno-informacyjna w Kuleszach Kościelnych. Szeroka gama poruszanych tematów przez wybitnych specjalistów ściągnęła kilkudziesięciu zainteresowanych rolników. Nie zabrakło także lokalnego samorządu.


Konferencję w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Kulesze Kościelne są gminą znaną powszechnie jako podlaskie, a może nawet i polskie zagłębie hodowli krów. Produkcja w większości gospodarstw nastawiona jest na pozyskiwanie mleka. Obsada bydła jest największa w skali kraju i wynosi trzy duże sztuki w przeliczeniu na hektar.
– Spotkania organizowane rzadziej, ale na większą skalę są przyszłością edukacji wśród rolników – oceniał Arkadiusz Kalinowski z PODR w Szepietowie. – Nie skupiamy się tylko na jednym wybranym zagadnieniu, no i... docieramy do szerszego grona.
Konferencję otworzył Józef Grochowski, wójt gminy. W krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaką pełnią ośrodki doradztwa rolniczego w przyczynianiu się do rozwoju rolnictwa.
– Wymagało to wielu lat ciężkiej pracy, ale patrząc na ogólną sytuację w kraju, muszę stwierdzić, że udało nam się osiągnąć bardzo dużo – mówił wójt. – Jest to wynikiem ścisłej współpracy rolników z profesjonalnymi doradcami, a także starań samorządu, który przeprowadził duże inwestycje, inwestował w poprawę infrastruktury, pomimo skromnego budżetu.
Pierwszy wykład, któremu poświęcono najwięcej uwagi, poprowadził Arkadiusz Kalinowski. Mówił o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia wód i metodach ich zapobiegania. Zwrócił uwagę na duży udział rolnictwa we wprowadzaniu nadmiernych, szkodliwych dawek azotu do środowiska naturalnego. Dla gminy o tak intensywnym poziomie produkcji jest nadzwyczaj ważne podniesienie świadomości rolników. Poruszył też temat stosowanych dotąd regulacji prawnych, które będą niebawem zaostrzone. Nowe rozporządzenie o ochronie środowiska obejmie swoimi ustaleniami także mniejsze gospodarstwa, a więc więcej rolników będzie musiało przestrzegać planów nawozowych oraz prowadzić rejestry. Niestosowanie się grozi pomniejszeniem dopłat w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Następnie głos zabrała Marta Czekalska, przedstawicielka Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Firma działa na polskim rynku od przeszło 60 lat. WCHiRZ zajmuje się hodowlą bydła i trzody oraz pozyskiwaniem i konfekcjonowaniem nasienia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie profesjonalnie doradzać hodowcom m.in. w zakresie doboru odpowiedniego buhaja do rozrodu, aby najkorzystniej wpłynąć na postęp hodowlany w stadzie.
– Hodowcy często zapominają o tam jak ważny wpływ na produkcje mleka u krowy ma genetyka. Inseminacja to ok. 2% wszystkich kosztów w gospodarstwie, a niestety tutaj najczęściej gospodarze chcą oszczędzić. Bardzo często tańsze nasienie rozpłodników przekłada się na ich niższą wartość hodowlaną a co za tym idzie, na „słabsze” potomstwo. Należy inwestować w genetykę, bo w hodowli bardzo łatwo coś zepsuć , trudniej naprawić czy odbudować. Córki o dobrych genach będą przekazywać je przyszłym pokoleniom, co w dłuższej perspektywie, przy wytrwałej pracy hodowlanej, będzie skutkować m.in. znacznym wzrostem wydajność mlecznej krów w stadzie.- podkreśliła Marta Czekalska. Dlatego tak istotne jest zaufanie profesjonalnym doradcom z wieloletnim doświadczeniem.
Z kolei Stefan Wysocki, kierownik sprzedaży w KWS, opowiedział o odpowiednich sposobach nawożenia kukurydzy, aby w pełni wykorzystać potencjał ziemi i w rezultacie otrzymać jak najlepsze plony. W oparciu o analizy glebowe należy sporządzić bilans nawozowy, który uwzględni nie tylko ilości stosowanych nawozów, ale równocześnie oparty będzie o odpowiednie proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami odżywczymi. Skupił się głównie na roli azotu w nawożeniu, o jego wpływie na środowisko, na uprawianą kukurydzę oraz reakcje, w które wchodzi z innymi mikroelementami. Podkreślił konieczność przeprowadzania regularnych badań gleby.
– Jestem bardzo wdzięczny organizatorom za możliwość przedstawienia mojej wiedzy z tej dziedziny – zakończył pan Stefan. – Cieszę się, że rolnicy są zainteresowani zmianami w najnowszych trendach produkcji, które mogą wprowadzić do własnych gospodarstw, aby ciągle podnosić ich wydajność przy zachowaniu dbałości o środowisko.
Kilka krótszych prelekcji dotyczyło m. in. bioasekuracji – ochrony krów przed chorobami zakaźnymi, modernizacji gospodarstw przy uwzględnieniu stanu polskiej ekonomii, a także doradztwa żywieniowego. Ten ostatni poruszył Mariusz Bagiński z firmy Blattin. Omówił ostatnie trendy i nowinki w produkcji pasz oraz zwrócił uwagę na malejące wykorzystanie nasion GMO.
Na koniec głos zabrał Piotr Skup, lekarz weterynarii, który omówił kluczowe 90 dni w życiu krowy. Przypomnę krótko, że niezwykle ważnym momentem jest okres zasuszenia, który może decydować w bardzo dużym stopniu o opłacalności hodowli danego stada. Określił także pokrótce podstawowe zasady utrzymania zwierząt, aby zapobiec najczęściej występującym chorobom i zwyrodnieniom. Przy naprawdę niewielkim nakładzie pracy i czasu można uniknąć dużej części problemów, które występują przy mniej świadomych sposobach hodowli.
Zebrani w sali konferencyjnej rolnicy żywo reagowali na przedstawiane informacje i w czasie prelekcji często zadawali pytania o interesujące ich szczegóły. Wszyscy ocenili spotkanie jako bardzo ciekawe i poruszające ważne tematy. Kolejne tego typu przedsięwzięcie może zostać zorganizowane w gminie już przy okazji letniego festynu świętego Bartłomieja.
Tekst: Adam Słowikowski
Fot. Szymon Martysz

Jesteś tutaj: Strona główna Artykuły Aktualności Pole do popisu